O Inwestorze

 

Inwestorem realizującym projekt jest AML Andrzej Bluj, Marcin Tandos, Łukasz Dziurski Sp.J., Inwestycje realizowane są przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Deweloper posiada doświadczenie w budowie obiektów mieszkaniowych.

Dotychczas zrealizowane inwestycje mieszkaniowe to Szewska 37 Etap I i Szewska 37 Etap II w Miechowie. Obydwie inwestycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
i zostały sprzedane w całości.

Spółka specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu inwestycji deweloperskich od momentu zakupu gruntu, po uzyskanie stosownych dokumentów i pozwoleń, koordynowanie pracy wykonawców aż do przekazania kluczy do domu/mieszkania.